• 0212 603 67 28

UZMANLIK ALANLARIMIZ

Türk Gümrük Hukuku

Türk Ticaret Hukuku

Ticari İşletme

Marka

Haksız Rekabet

Acente /bayılık/

Türk Şirketler Hukuku

Şirket Kuruluşu ve Tasfiyesi

Anonim Şirketler

Halka Açık Anonim Şirketler

Limited Şirketler

Tek Ortaklı Anonim ve Limited Şirketler

Kollektif ve Komandit Şirketler

Adi Şirket /medeni hukuk şirket

Şirket Ortaklarının Sorumluluğu

Şirket Birleşmeleri ve Devralmalar

Şirket Ortak ve Hissedarların Hakları

Azınlık Ortakların Hakları

Müdür ve Yönetim Kurulunun Hak ve Yetkileri, Sorumluluğu

Genel Kurul ve kararlarının iptali

Şirketler Topluluğu

Squeeze out  /küçük ortagı şirketten çıkarma/

Türk Bankacılık Hukuku

Bankaların Kuruluşu

Banka Yönetim Kurulu Üyeleri  Hak ve Sorumlulukları

Banka Birleşmeleri ve Devralmalar

Mevduat Hukuku

Kredi Hukuku

Kambiyo Hukuku

Akreditif

Elektronik Fon Transferi

Proje Finansmanı

Kredi Kartları

Türk Sermaye Piyasası Hukuku

Şirketlerin Halka Açılması

Hisse Senetleri

Hisse Senetleri Alım Satımı

Tahviller

Banka Bonoları

Varantlar

Türev Araçları

Borsa Hukuku

İstanbul Altın Borsası

Türk Sözleşmeler Hukuku

Satın Alma Sözleşmesi

Eser Sözleşmesi

Ortak Girişim Sözleşmesi

Kira Sözleşmesi

Türk Teminat Hukuku

Kefalet

İpotek

Rehin

Türk Tahkim Hukuku

Sigorta Hukuku

Taşınmaz Hukuku

Uluslar arası Yatırım Hukuku

Rekabetin Korunması Hukuku

Tüketicinin Korunması Hukuku